Enduring performance of self-tapping screw connection in wood members and WPC members

Authors

  • Nanjing Forestry University, Nanjing, Jiangsu,China

  • Nanjing Forestry University, Nanjing, Jiangsu,China

  • Nanjing Forestry University, Nanjing, Jiangsu,China

  • Nanjing Forestry University, Nanjing, Jiangsu,China

  • Nanjing Forestry University, College of Landscape Architecture, Nanjing, Jiangsu, China

  • Anhui Sentai Wpc Group Co. Ltd., Xuancheng, Anhui, China